Metselwerk

Metselen is een techniek waarbij stenen of blokken met specie of lijm op en tegen elkaar worden gelegd. De stenen worden in een bepaald verband aangebracht.

In de bouwkunde wordt onder verband verstaan het ten opzichte van elkaar laten verspringen van verbindingsnaden. Dit wordt gedaan om “breuklijnen” te voorkomen.Een metselverband is een systeem waarin de stenen worden gelegd met als doel een sterke en toch aantrekkelijk ogende muur te krijgen. Naar dit systeem zijn verschillende verbanden ontstaan zoals halfsteens-, kruis-, Vlaams en kettingverband.

Bij doorstrijken is het metselen en voegen eigenlijk ineen waarbij het metselwerk vol en zat moet zijn uitgevoerd. Nadat het metselspecie is aangetrokken, kan de mortelspecie direct worden afgewerkt met een voegroller of voegijzer (voegspijker) tot het gewenste voegtype. Doorstrijken vergt precisie en dus ook iets meer tijd.